/

/

.
. 2 , 148
.:+79046273063
+79140775237

©2018 MOTOBUNKER.RU

       :

   
   
- - - - - - . - -  
-1   YAMAHA   TDM900             6000  
BK-1   YAMAHA   TDM850             1000  
PM-21   YAMAHA   R1             6000  
PM-15   YAMAHA   R1           2008   7000  
-16   YAMAHA   R1           2008   8000  
-17   YAMAHA   R1           2008   8000  
BB-20   YAMAHA   FZ6S   RJ142           15000  
PAM-3   YAMAHA   BT1100   RP05       007088     30000  
DK-2   YAMAHA   XV1100   3JK       F-25     10000  
PP-4   YAMAHA   TDM850   4TX           8000  
-19   YAMAHA   R1             17000  
-69   YAMAHA   fz6           fazer   6000  
BB-27   YAMAHA   YZF-R6   RJ05           8000  
BB-38   YAMAHA   DT230 LANZA   4TP           4000  
-4   YAMAHA   TDM850             6000  
. 1